Blodknuten

Dette er et populært stikk som sportsfiskere benytter til sammenknytting av to glatte massive liner.
Det er langstrakt og noe klumpet, men stikket holder godt og tåler stor kraftpåvirkning før det ryker i knuten.
A. Tampen av den ene line er snodd tre hele rundtørn rundt den andre.
B. Tampen er bøyet tilbake og lagt mellom linene. Hold den i klemme med den ene hånden under neste ledd i utførelsen
C. På tilsvarende måte er den andre tampen snodd rundt første line, bøyet tilbake og ført mellom linene i motsatt retning av første part.
D. Blodknuten er strammet.
Videoer
Videoer
Stillbilder
Stillbilder
Historie
Historie
Skjøtningberg
Skjøtningberg
Tips
Tips
Knop og stikk
Det er alltid gledelig når tradisjoner føres videre, og når det gjelder et gammel håndverk, er det ekstra verdifullt.
Denne nye boken av Kaj Lund tar for seg tauverk i alle variasjoner og innenfor alle bruksområder. Vi får en grundig innføring i bruk av forskjellig verktøy, og så følger forklaringer på surring, spleising, stikk og knuter, alt sammen med detaljerte illustrasjoner.
En slik samlet orientering er noe vi lenge har savnet. Speidere og andre som allerede kan det mest elementære, vil her kunne supplere sine kunnskaper og ferdigheter. Men å kunne håndtere tauverk er noe som appellerer til oss alle. Enten man har småbåter, er sportsfiskere eller simpelthen bare har Iyst på en ny og inspirerende hobby, har denne boken noe å gi alle. Det gir en egen tilfredsstillelse å være orientert og å kunne mestre det handverk som våre sjøfolk har kunnet i uminnelige tider.  
NKS Forlaget

Dette er en av de sikreste former for øye på bukten av et tau eller en line.
Det er symmetrisk og sikkert, taler strekk i alle retninger og bekniper seg ikke.
A. Bukten vris til et åttetall, den ytterste sløyfen er størst.
C, D og E. Den store sløyfen (s) foldes over den lille sløyfen, føres bakom denne og opp gjennom begge øyer der den strammes.
Sommerfugl-øye
Perfeksjons-øye
Mange sportsfiskere anbefaler dette faste øyet som er en forbedret variant til massiv nylon.
A. Begynn med en overhåndsknop med slippestikk.
B. Tampen føres forbi faste part på samme side som knopene øverste bukt. Flett den deretter tilbake over en og under en part.
C og D. Flettingen fortsettes over en og under en part og man strammer til.
Enkelt pålestikk
Pålestikk er meget brukt til fortøyningstrosser så vel som til tynt tauverk. Stikket er lett å løse selv om det har vært stor tyngde på det
A. Øyets omtrentlige størrelse dannes ved at høyre hånd fører
     tampen så den krysser faste part. Høyre tommelfinger tar tak
     under faste part og holder fast.
B.  Vri høyre hånd så håndflaten vender opp, bøy samtidig litt til
      høyre. Nå vil faste part danne en rundtørn rundt tampen. Det er
     blitt en ny krysning som holdes på plass av venstre hånd.
C og D. Tampen føres bak faste part og frem til forsiden.
E.  Tampen føres på ny gjennom det lille øyet på rundtørnen der den
      tidligere kom opp. Stikket samses ved å holde rundt faste part
      med venstre hånd og trekke i tampene to parter med høyre
      hånd.
F.   Vanlig pålestikk sett fra baksiden.
Fiskerstikk
Dette er en effektiv samling av to ender garn eller tauverk.
Stikket bekniper seg hårdt når det strekkes. Det egner seg
ikke til trosser, men er fortrinnlig ved sammenknytting av
en stropp når det ikke er tid til å spleise.
a. Legg en løs overhåndsknop på den ene tampen. Den
andre går gjennom øyet - samme vei som første tamp
kommer ut.
b. Legg en overhåndsknop med den andre tampen rundt
første tamp så begge parter kommer ut av øyet i samme
side.
c. Stram til overhandsknopene hver for seg.
d. Hal overhåndsknopene sammen.
e. De to tampene av en kordel er samlet med fiskerstikk
    til en stropp.